Adreswijzigingen in kerkbode Adreswijzigingen in kerkbode
Punt van aandacht zijn de adreswijzigingen die vermeld worden in de Kerkbode. Wij krijgen die graag van u door via de scriba (scriba@kpnbunschoten.nl). 

Ook de burgerlijke gemeente(n) geven ons adreswijzigingen door. Die worden automatisch verwerkt in ons Hervormde ledenbestand. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dat doorgeven aan de scriba of uw burgerlijke gemeente middels een zogenaamde SILA en/of GBA blokkade. Voor meer informatie zie: 


https://lrp-doc.pkn.nl/ledenadministratie/sila 
terug