Bediening van het Heilig Avondmaal Bediening van het Heilig Avondmaal
Viermaal per jaar wordt in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal gevierd om het lijden en sterven van de Heere Jezus te gedenken. Dit gebeurt zowel in de morgen- als in de avonddienst. In de avonddienst is er dan ook dankzegging en nabetrachting op de viering van het Heilig Avondmaal. Onze eigen predikant leidt deze diensten, tenzij anders vermeld in de kerkbode. De tafelcollecte is voor een diaconaal doel. Voor gemeenteleden die het Heilig Avondmaal niet in de kerk kunnen bijwonen, wordt na de morgendienst het Heilig Avondmaal gevierd in het verzorgingstehuis "De Haven" of bij een gemeentelid thuis. 

Op de zondag voor de Avondmaalszondag is er een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 

Een week voor de viering is er gelegenheid tot censura morum. Wie hier gebruik van wenst te maken wordt verzocht dit op maandagavond te melden bij de scriba. Op woensdag of donderdag voor de avondmaalszondag is er een bezinnings-samenkomst in "De Voorpost". De aanvang is 20.00 uur. Het Avondmaalsformulier, wat te vinden is in uw kerkboek, geeft onderwijs voor
wie het Heilig Avondmaal is ingesteld en wat dit inhoudt.
terug