Bemoedigingspagina Bemoedigingspagina
Psalm 23
De Heer is mijn Herder...
*wat een relatie!*
Mij ontbreekt niets...
*wat een verzorging!*
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden...
*wat een rust!*
Hij voert mij aan rustige wateren...
*wat een verfrissing!*
Hij verkwikt mijn ziel...
*wat een genezing!*
Hij leidt mij in de rechte sporen...
*wat een leiding!*
Om Zijns naams wil...
*wat een doel!*
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis...
*wat een beproeving!*
Ik vrees geen kwaad...
*wat een zekerheid!*
Want Gij zijt bij mij...
*wat een trouw!*
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij...
*wat een schuilplaats!*
Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen...
*wat een hoop!*
Gij zalft mijn hoofd met olie...
*Wat een heiliging!*
Mijn beker vloeit over...
*Wat een overvloed!*
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven...
*Wat een zegen!*
Ik zal in het huis des Heren verblijven...
*Wat een geborgenheid!*
Tot in lengte van dagen...
*Wat een tijd!*
Amen (het zal waar en zeker zijn)


Oud christelijke zegenbede uit de 4e eeuw
De Heer zij vóór u om u de rechte weg te wijzen
De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en u te beschermen
De Heer zij achter u om u te bewaren voor de arglistigheid van boze mensen
De Heer zij onder u om u op te vangen als u valt en u uit de valkuil te trekken
De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent
De Heer zij om u heen om u te verdedigen als anderen over u vallen
De Heer zij boven u om u te zegenen.

EN EENS BIJ HEM WONEN.........!


Enkele 'alarmnummers':


Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14;
Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51;
Als je bezorgd bent, bestudeer dan Matteüs 6:19,34;
Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91;
Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63;
Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreeën 11;
Als je alleen en doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23;
Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13;
Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3:12-17;
Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Matteüs 11:25-30.
 
terug