Bevestiging en inzegening van het huwelijk Bevestiging en inzegening van het huwelijk
Zij die hun huwelijk willen laten bevestigen en inzegenen in onze kerk worden verzocht dit vroegtijdig aan de predikant kenbaar te maken. Bruid of bruidegom dienen op de huwelijksdag lid te zijn van de Hervormde Gemeente. Ongeveer een maand voor de datum van de huwelijkssluiting is er in de pastorie een gesprek over het christelijk huwelijk en de dienst. Tijdens de dienst lezen we het desbetreffende bevestigingsformulier, wat te vinden is in uw kerkboek. Gelieve een kaart te sturen naar predikant en scriba.

Het is tijdens de dienst niet toegestaan storend te filmen of te fotograferen. Het huwelijkskado van de kerk is de gezins-Bijbel, die door de ouderling van dienst wordt overhandigd. Voor degenen die hun huwelijk in onze kerk willen laten bevestigen en inzegenen is er een informatieblad.
terug