Bevestigingsdienst Bevestigingsdienst
Als er ambtsdragers worden (her)bevestigd dan houden we een bevestigingsdienst. In deze morgendienst wordt er dan bijzondere aandacht besteed aan de ambten in de kerk, zoals ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en soms ook een nieuwe predikant.

We lezen dan ook het desbetreffende bevestigingsformulier, waarna de ambtsdragers antwoord geven op de gestelde vragen voor God en Zijn gemeente. Na deze dienst kunt u de ambtsdragers de hand drukken en hen Gods Zegen toewensen. We doen dit dan voor het doophek.
terug