Bijbelklas / Zondagsschool Bijbelklas / Zondagsschool

Sinds 1 november 2018 zijn de zondagsschool en de Bijbelklas samengevoegd. De zondagsschool is hiermee verplaatst van de middag naar de ochtenddienst. Dit betekent dat de kinderen elke zondag, met uitzondering van de 1e zondag van de maand en de feestdagen, onder de kerkdienst naar de zondagsschool gaan. In de zomermaanden juli en augustus is er geen zondagsschool.

Er zijn 2 groepen, voor kinderen van groep 1 t/m 4 en kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen vertrekken voor de preek naar de Voorpost en komen voor de zegen weer de kerk in. Er wordt tijdens dit moment een Bijbelverhaal met verwerking aangeboden aan de kinderen op hun eigen niveau.

Elke 1e zondag van de maand is er gezinsdienst. Dit betekent dat er geen zondagsschool is en alle kinderen in de kerk aanwezig zijn. Er is aandacht voor de kinderen in deze dienst door het houden van een kindermoment en het zingen van een lied dat zij op de zondagsschool hebben geleerd.

Met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er een bijeenkomst in de kerk gehouden.

Tijdstip    : Zondagochtend onder kerktijd (van ongeveer 10:00 - 10:45 uur)
Plaats     : De Voorpost

U kunt hier het rooster van de zondagsschool inzien, waarop aangegeven is wie de leiding heeft, en welk onderwerp / bijbelgedeelte er behandeld wordt, en welk lied er aangeleerd wordt.
terug