Catechese Catechese
De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid om de betekenis en inhoud van het christelijk geloof over te dragen op een nieuwe generatie. Dat doen we o.a. door middel van de catechese. We willen dan bouwstenen aandragen voor een persoonlijke relatie met de Heere God en het vormen van een christelijke gemeente. Een belangrijk moment op dit traject is de openbare belijdenis.

De catechisatie start in de week na de startzondag van het gemeentewerk in september en eindigt in de tweede week voor Pasen. Tijdens de schoolvakanties en in de week van bid- en dankdag wordt er geen catechisatie gegeven.

Op donderdagavond is er catechese voor de jongeren van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. Jongeren vanaf 16 jaar hebben op dinsdagavond catechisatie. In totaal hebben we 4 groepen.

Daarnaast wordt er ook belijdeniscatechisatie gegeven. Een aantal gemeenteleden, jong en oud, gaat onder leiding van de predikant onderweg. De 12 artikelen zijn daarbij onze leidraad. Aan het einde van het seizoen wordt deze reis eventueel afgesloten met de openbare belijdenis. Mocht jij of u vragen hebben dan kunt u terecht bij de predikant.
terug