Commissie Bijzondere Zorg (CBZ) Commissie Bijzondere Zorg (CBZ)
De leden van deze commissie bieden waar nodig een luisterend oor. Naast het bezoek van de predikant en de ouderlingen kunnen ze extra zorg bieden waar dat nodig is. Wanneer u eenzaam bent of andere zorgen kent, kunt u altijd een beroep op hen doen. De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht. Neem gerust contact op met de predikant of uw wijkouderling. Ook is het mogelijk om de commissie direct te benaderen voor informatie of een afspraak. De contactpersoon is mevr. J. Veenendaal, tel. 033-2996861.

Voor overige contactgegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina.
terug