Contactmiddag Contactmiddag
In het winterseizoen is er maandelijks een middag speciaal voor oudere gemeenteleden, alleengaanden en andere belangstellenden. De predikant verzorgt een meditatie, daarna wordt er een bepaald onderwerp behandeld, vaak met een dia- of filmvertoning.
lees meer »
 
Vrouwencontact Vrouwencontact
Eén keer in de maand op woensdagmorgen komt er een groep vrouwen bijeen voor Bijbelstudie in ‘De Voorpost’. Om 9.00 uur worden er kaarten geschreven voor vervolgde vrouwen (Open Doors), waarna we om 09.30 uur starten.
lees meer »
 
Bezinningsmoment Heilig Avondmaal Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
In de week voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal komen we op woensdag- of donderdagavond onder leiding van de predikant bijeen om ons samen op het Heilig Avondmaal voor te bereiden.
lees meer »