Contactgegevens Contactgegevens
Op deze pagina vindt u de meest belangrijke contactgegevens.
 
 Predikant (m.i.v. 19 april)   Ds. E.J. Terpstra  Tel.   
 Consistorie    Tel. 033-2983898  
 Koster  Mevr. G. Heek-Bos  Tel. 06-51061334  
 Koster  Mevr. M. de Graaf  Tel. 06-51273020  
 Reserve-koster  Dhr. G. Heek  Tel. 033-2982132 of         06-28941091  
 Coördinatie "De Voorpost"  Mevr. G. Heek-Bos  Tel. 06-51061334  g.
 Gebouw "De Voorpost"    Tel. 06-13984832  
 Vervoer naar de kerk  Mevr. G. Heek-Bos  Tel. 06-51061334  
 Kerkradio  Dhr. R. van de Groep  Tel. 06-81586888  
 Plaatselijk aanspreekpunt "De Herberg"  Mevr. J. Veenendaal  Tel. 033-2996861  
 Inleveren kopij kerkbode  Mevr. E. Duijst  Tel. 033-2988849  
 Redactieadres kerkbode  Dhr. J. Muijs  Tel. 033-2995201  
 Bezorging kerkbode  H. Malenstein  Tel. 033-2981176  
 Organist (Coördinator)  Dhr. J. De Graaf  Tel. 033-2984306  
 Organist  Dhr. H. Gerrits  Tel. 06-21523764  
 Organist  Dhr. J. Van de Groep   Tel. 033-2984376  
 Beamteam      
 Website beheer  Mevr. J. Niehof-Heek  Tel. 06-43076396  
 Kerkenraad      
 Diakonie      
 Scriba  Dhr. H. Gerrits  Tel. 06-21523764  
 Scriba assistentie  Mevr. A.H. Westland-Abma  Tel. 033-2982666  
 Ouderling wijk 1
 Dhr. R.W. de Graaf
 Tel. 06-15200145  
 Ouderling wijk 1
 Dhr. J.L. van Triest
 Tel. 033-2988485  
 Ouderling wijk 2
 Dhr. A. van Oort
 Tel. 06-54938633  
 Ouderling wijk 2  Dhr. A. Vermeer  Tel. 06-22804990  
 Ouderling wijk 3
 Dhr. P.R. Vermeer
 Tel. 06-20539305  
 Ouderling wijk 3
 Dhr. S. Vermeer
 Tel. 06-84770916  
 Jeugdouderling  Dhr. H. van Dalfsen  Tel. 06-22463277  
 Jeugdouderling  Dhr. J. van Oort  Tel.06-46532047   
 Diaken (voorzitter)
 Dhr. W. van Dusschoten
 Tel. 033-2987196  
 Diaken
 Dhr. J.W. ter Beek
 Tel. 06-22512888  
 Diaken
 Dhr. W. Heusinkveld
 Tel. 06-12185622  
 Ouderling/Kerkrentmeester 
(voorzitter)
 Dhr. L. Zijl  Tel. 06-38188410  
 Ouderling/Kerkrentmeester
 Dhr. H.J. Zijl
 Tel. 06-50633806  
 Secretaris Kerkrentmeesters  Dhr. A. ter Beek  Tel. 033-2987091  
 Senioren bezoekbroeder  Dhr. H. Burggraaf  Tel. 06-44920810  
 Senioren bezoekbroeder  Dhr. H.C. van de Groep  Tel. 033-2982746  
 Senioren bezoekbroeder  Dhr. M. van Drie  Tel. 06-13533555  
 Coördin. Ouderenpastoraat  Dhr. L. Zijl  Tel. 06-38188410  
terug