Contactmiddag Contactmiddag
In het winterseizoen is er maandelijks een middag speciaal voor oudere gemeenteleden, alleengaanden en andere belangstellenden. De predikant verzorgt een meditatie, daarna wordt er een bepaald onderwerp behandeld, vaak met een dia- of filmvertoning. Er is tijd voor een gezellig praatje en om koffie/thee te drinken.

Tegen Kerst en Pasen verzorgt de vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' het programma. Dan wordt er ook een maaltijd verzorgd. In het voorjaar is er een dagtocht met de bus.

Op verzoek kunt u worden opgehaald en thuisgebracht. Neemt u hiervoor contact op met T. Heinen, tel. 033-2985192 of M. van Drie, tel. 033-2983895 of 06-13533555. De data zijn te vinden in de kerkbode en in de agenda op deze website.
terug