De botter De botter
Op 16 mei 2007 werd in onze kerk stilgestaan bij het feit dat 75 jaar geleden door het afsluiten van de Zuiderzee (1932) alles anders werd voor Spakenburg, Huizen en andere vissersplaatsen. Spakenburg..... ooit vissersdorp van betekenis, centrum van handel en bedrijvigheid met zo’n tweehonderd schepen in 1892 en twee havens. De aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering van het IJsselmeer maakte ruw een eind aan de voornaamste bron van inkomsten.

Bijzonder was dat tijdens de herdenkingsbijeenkomst een model van een botter aan de kerk werd geschonken. De bedoeling van de gever was dat de botter in onze kerk zou worden geplaatst. Dat verzoek is uiteraard ingewilligd.

Het plaatsen van een model van een schip in een kerk is niet nieuw. Er zijn vele oude kerken waarin scheepjes deel uitmaken van het interieur. Dat is een heel oude gewoonte en een gebruik dat in veel zeevarende naties voorkomt. Vroeger was het wel zo dat dit gebeurde om een gelofte in te lossen, vaker ook was het motief van de schenker een betoon van dankbaarheid. Van het inlossen van een gelofte was dan geen sprake maar het kan wel een uiting zijn van een teken dat iemand zich bijzonder gezegend voelt.

In ieder geval is het plaatsen van een scheepsmodel in een kerk waar de bevolking voor een belangrijk deel uit vissers heeft bestaan, een passende versiering. Een versiering waarmee de band van de gemeente met de op zee rondzwalkende mannen, voor wie in de kerk voorbede wordt gedaan, zichtbaar tot uitdrukking wordt gebracht. Om die reden is het bottermodel geplaatst aan de noordelijke muur, de kant die verwijst naar de Zuiderzee.
terug