De klokken De klokken
In de toren hangen twee klokken. De grootste klok heeft een diameter van 120 cm. Deze klok heeft als opschrift: ‘MARIA JOHANNES GERARDUS VIELUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCXCV (Maria Johannes Gerardus Vielus de Wou heeft mij gemaakt in het jaar onzes Heeren 1495). De kleinste klok is van jongere datum.

Tussen uitgewerkte banden is de volgende tekst geplaatst: ‘LAVDABO NOMEN DEI CVM CANTICO ET MAGNIFICABO EVM IN LAVDE Ao 1659’(Ik zal de naam van de Heere loven in gezang en Hem prijzen in lofzang, in het jaar 1659). De klok wordt toegeschreven aan de gebroeders Francois en Pierre Hemony, een beroemd klokkegietersduo uit Lotharingen dat zich in de Zeven Provinciën had gevestigd.

De laatste pastoor, Jacob Mooy, werd de eerste predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente. Dit was in het jaar 1593. Na Mooy zijn er nog heel wat predikanten verbonden geweest aan onze gemeente. Hun namen vindt u op het predikantenbord, dat achter in de kerk hangt. Met de eerste predikant ging bijna heel de parochie over tot de gereformeerde kerk, zoals de gemeente in 1816 werd genoemd. 
terug