De Reformatie De Reformatie
Uiteraard kwam de stoot tot reformatie of hervorming van buiten Bunschoten. Toen in 1593 de kerk werd bezocht door een delegatie van de staten van Utrecht, bleek de slechte situatie. Het was niet eenvoudig daar verandering in te brengen. Officieel was de kerk sinds 1593 wel gereformeerd (de kerk van de reformatie heette Gereformeerde Gemeente) maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. De predikant was de voormalige pastor en die was niet zo hervormings-gezind. In 1621 waren er bijvoorbeeld maar twee ouderlingen. Pas na 1661 werd de reformatie definitief gevestigd. Dat was vooral het werk van de predikant Henricus van Cauwenhoven die de gemeente maar liefst veertig jaar diende.
terug