De Voorpost De Voorpost
'De Voorpost' is ons verenigingsgebouw. Hier vinden verreweg de meeste activiteiten plaats buiten de diensten op zondag. Wilt u gebruik maken van de Voorpost?  Neem dan contact op met Mevr. G. Heek-Bos, tel. 033-2984639.

Geschiedenis
Direct aan de zuidkant van de kerk stond een lange tijd een schoolgebouw. Eerst was dat in gebruik als openbare school maar toen die werd gesloten, werd het gebruikt als gemeentehuis. Later kwam daarin de in 1912 opgerichte Hervormde School. In 1935 werd deze school opgeheven. Het gebouw is toen deels verhuurd en pas later gedeeltelijk in gebruik genomen als verenigingsgebouw.

In de loop van de tijd werd voor de kerk ook een onderwijzerswoning gebouwd. Na de restauratie in de jaren vijftig werden al deze gebouwen gesloopt. Aan de Poststraat verrees het eerste deel van het verenigingsgebouw: een klein gebouw dat, omdat het geen naam had, vaak ‘het gebouwtje ’werd genoemd. In 1981 is de oppervlakte verdubbeld waarna het de naam “De Voorpost’ kreeg. Na de sloop van de verschillende gebouwen werd de oude Schoolsteeg verbreed tot Schoolstraat en kwam er rond het kerkgebouw een tuinmuur
terug