Aangepaste catechese Aangepaste catechese
Aangepaste catechese is bedoeld voor jongeren vanaf 10 jaar en ouderen die om welke reden dan ook de gewone catechese niet kunnen bijwonen, of die de catechese op hun eigen niveau willen volgen. In overleg komen we eens in de 14 dagen bijeen. Heb je belangstelling om mee te doen? Bel dan met M.H.Sonnenberg, tel. 033-2985631.

 
terug