Actie kerkbalans Actie kerkbalans
Wat is de kerk u waard? De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomsten-bron van onze gemeente. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze gemeente. Het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten pastorale projecten etc. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u welkom te heten.

Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de gemeente in stand houden.

Elk jaar in januari komen vrijwilligers bij u langs om het formulier voor de kerk-balans bij u te brengen en weer op te halen. Uiteraard kunnen we hiervoor nog extra vrijwilligers gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven bij H. Duijst, tel. 033-2992900.
terug