Legatering Legatering
Als u het college van Kerkrentmeesters of de diaconie testamentair wilt gedenken, kunt u voor de juiste formulering contact opnemen met een notariskantoor of met kerkrentmeester H.J. Zijl.

Ook is het mogelijk periodieke giften bij notariële akte vast te leggen. Voor meer informatie, zie de documenten hieronder. 

Download toelichting periodieke giften bij notariële akte
Download Volmacht notariële schenking
Download Voorbeeld akte van schenking
terug