Begrippenlijst Begrippenlijst
Begrip Uitleg
Classis Een bestuurlijk orgaan van de kerk, bestaande uit afgevaardigden van iedere kerk uit het classisgebied.
Moderamen Het dagelijks bestuur van de kerkenraad
Werelddiaconaat Het steunen door diaconieën in rijke landen van de sociale taken van kerken in armere landen
Synode Een kerkelijke vergadering gevormd door meerdere classes
Gelegenheidskoor Koor van gemeenteleden dat tijdens diverse speciale diensten enkele liederen zingt.
   
   
   
   
terug