Contactgegevens Contactgegevens
Op deze pagina vindt u de meest belangrijke contactgegevens.
Predikant m.i.v. 1 januari 2019 vacant    
Scribaat Dhr. H. Gerrits Tel. 033-8878766
Website beheer Webteam  
Consistorie   Tel. 033-2983898  
Koster Mevr. G. Heek-Bos Tel. 033-2984639 / 06-51061334
Koster Mevr. M. de Graaf 06-51273020
 
Reserve-koster Dhr. G. Heek 033-2982132 of 06-28941091
Coördinatie "De Voorpost" Mevr. G. Heek-Bos Tel. 033-2984639 / 06-51061334 g.
Gebouw "De Voorpost"   Tel. 06-13984832  
Vervoer naar de kerk Mevr. G. Heek-Bos Tel. 033-2984639 / 4331012
Kerkradio Dhr. R. van de Groep Tel. 06-81586888  
Coördinator Ouderenpastoraat Dhr. L. Zijl Tel. 033-2981759 / 06-38188410  
Plaatselijk aanspreekpunt "De Herberg" Mevr. J. Veenendaal Tel. 033-2996861  
Inleveren copij kerkbode Mevr. E. Duijst Tel. 033-2988849
Redactieadres kerkbode Dhr. J. Muijs Tel. 033-2995201  
Bezorging kerkbode H. Malenstein Tel. 033-2981176  
Secretaris Kerkrentmeesters Dhr. A. ter Beek Tel. 033-2987091
Kerkenraad    
Diakonie    
Organist Dhr. J. De Graaf (Coördinator) Tel. 033-2984306  
Organist Dhr. H. Gerrits Tel. 033-8878766  
Organist Dhr. J. Van de Groep  Tel. 033-2984376  
Beamteam    
Voorzitter jeugdcommissie & afvaardiging kerkenraad Dhr. H. van Dalfsen 
Tel. 06-22463277
 
 
       
       
terug