Erediensten Erediensten
Iedere zondag worden er 2 kerkdiensten gehouden. De aanvangstijden zijn
09.30 en 19.00 uur. Wij heten u van harte welkom in onze diensten.
lees meer »
 
Kerkomroep & Live stream Kerkomroep & Live stream
lees meer »
 
Bediening van het Heilig Avondmaal Bediening van het Heilig Avondmaal
Viermaal per jaar wordt in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal gevierd om het lijden en sterven van de Heere Jezus te gedenken.
lees meer »
 
Bediening van de Heilige Doop Bediening van de Heilige Doop
Enkele zondagen per jaar wordt in de morgendienst de Heilige Doop bediend.
lees meer »
 
Bevestiging en inzegening van het huwelijk Bevestiging en inzegening van het huwelijk
Zij die hun huwelijk willen laten bevestigen en inzegenen in onze kerk worden verzocht dit vroegtijdig aan de predikant kenbaar te maken.
lees meer »
 
Rouwdienst of samenkomst Rouwdienst of samenkomst
Wanneer een gemeentelid is overleden, dient een familielid zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant of de scriba. De predikant komt dan voor pastorale zorg en bespreekt met de naaste familie o.a. de rouwdienst/samenkomst en de begrafenis.
lees meer »
 
Bevestigingsdienst Bevestigingsdienst
Als er ambtsdragers worden (her)bevestigd dan houden we een bevestigingsdienst.
lees meer »
 
Zondagsschoolvieringen Zondagsschoolvieringen
Met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er een bijeenkomst in de kerk gehouden.
lees meer »
 
Gezin-School-Kerk diensten (GSK) Gezin-School-Kerk diensten (GSK)
Eén keer per jaar organiseren de plaatselijke scholen samen met de kerken een Gezin-School-Kerk (GSK) dienst waaraan een thema verbonden is, bijv. Salomo of Esther.
lees meer »
 
Overige bijzondere diensten Overige bijzondere diensten
Naast de reguliere erediensten en de hierboven genoemde diensten, zijn er ook speciale diensten op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Tweede Kerstdag, Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag en op Bid- en Dankdag. 
lees meer »
 
Afkondigingen kerkdienst Afkondigingen kerkdienst
Voorafgaand aan de kerkdiensten, worden op de beamer diverse afkondigingen getoond.
lees meer »
 
Kinderoppasdienst Kinderoppasdienst
lees meer »
 
Bijbelklas / Zondagsschool Bijbelklas / Zondagsschool
Sinds 1 november 2018 zijn de zondagsschool en de Bijbelklas samengevoegd.
lees meer »
 
Bloemengroet Bloemengroet
Elke zondag wordt er namens de gemeente een bloemengroet gebracht bij een gemeentelid, die ziek is of moeilijke omstandigheden doormaakt.
lees meer »
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk
Als u niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunt komen, dan kunt u contact opnemen met de koster G. Heek-Bos, tel. 06-51061334 of 033-2984639.
lees meer »