Diaconie Diaconie
De diakenen zijn verantwoordelijk voor de 'dienst van de barmhartigheid' aan de gemeente en aan de wereld. De diaconale zorg richt zich in het bijzonder op zieken, bejaarden, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, op mensen die maatschappelijk in de problemen geraakt zijn (bijv. verslaafden) en op mensen die financiële problemen hebben.

Die zorg richt zich in eerste instantie op onze gemeenteleden, maar daar-naast ook op anderen in Nederland en elders in de wereld. Zo kan er gesproken worden van gemeentediaconaat, binnenlands diaconaat en werelddiaconaat. De diakenen hebben ook als opdracht om de gemeente-leden op te roepen tot onderling dienstbetoon.

In onze gemeente zijn 4 diakenen werkzaam. De financiële middelen die nodig zijn om het diaconale werk te verrichten, worden opgebracht vanuit collecten en de landerijen van de diaconie.

Via onderstaande rekening nrs. kunt u een gift overmaken aan de diaconie:
Rabobank IBAN nr. NL02 RABO 0311452469
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bunschoten

Samenstelling
Voorzitter: M. van Rooijen, tel. 06-20936075
Secretaris: W. van Oort, tel. 06-11626885
Penningmeester: J. de Graaf, tel. 06-27333671 

Correspondentie-adres:
Postbus 146, 3750 GC  Bunschoten-Spakenburg
E-mail: diaconie@pknbunschoten.nl

Voor overige contactgegevens van onze diaconie verwijzen wij u naar onze contactpagina.
terug