Gedichten Gedichten
DE GEEST

De geest laat ons de waarheid zien,
door gevoel of vaardigheid,
tot glorie van de Allerhoogste,
zijn wij ertoe bereid?
In volle overgave,
ons hart aan Hem te geven,
om alles los te laten,
voor Hem alleen te leven?
Heilige Geest help ons en bevrijd ons,
van wat ons kan benauwen,
maak ons hart voor de Vader alleen,
zodat wij voor altijd van Hem kunnen houden.


DE HEMEL

Lopend langs het water
stel ik me de hemel voor,
met allemaal gelukkige mensen,
een fantastisch engelenkoor.
 
Het is voor ons niet te omschrijven,
witte stranden en een blauwe zee,
waarlangs we genietend wandelen,
en Jezus wandelt met ons mee.
 
Hij vertelt ons prachtige verhalen,
wij luisteren stil naar Hem,
Hij vertelt ze met veel passie,
en met een zuivere stem.
 
In de verte ligt de gouden stad,
waarin wij voor eeuwig mogen leven,
daar woont ook de hemelse Vader,
Hij heeft het ons gegeven.
 
Ik stel me voor dat ik mag dansen,
voor zijn Heilig aangezicht,
dat ik Hem daarmee mag loven,
Hij houdt Zijn oog op mij gericht.
 
Ik ben maar klein,
weet niet wat God nou eigenlijk bedoelt,
of hoe het in de Hemel is,
en ook niet hoe dat voelt.
 
Maar één ding weet ik zeker,
Hij heeft het zelf beloofd,
het is een paradijs waar je mag wonen,
als je kinderlijk in het kruis gelooft.

                                                              
GEEF JE VERDRIET AAN JEZUS

Alleen met je verdriet
omdat je het bij niemand kwijt kan
mensen begrijpen je niet
ze weten er niet eens van
Daar sta je nu met lege handen
terwijl je eigenlijk veel bezit
hoe kon je hier in belanden
nooit heb je gevraagd om dit
Sta je tranen nu maar toe
ook al is het een dubbel gevoel
zeg "ik weet dat ik het goed doe"
ja voor het hoogste doel
Neem nu afscheid van je verdriet
zeg "Jezus pak het van mij aan"
want vallen laat Hij je echt niet
omdat Hij jou is voorgegaan.

 
GOD IS JE VADER?

God heeft ons bedacht,
niet als poppetjes om mee te spelen,
wat Hij van ons alleen verwacht,
is de liefde met elkaar te delen.
 
Hem loven, eer bewijzen,
dankbaarheid om wat Hij heeft gedaan,
met lofliederen Hem prijzen,
Hij neemt ons als Zijn kinderen aan.
 
Hij heeft ons een eigen wil gegeven,
verstand om zelf een keus te maken,
hoe wij willen staan in het leven,
een ieder met zijn eigen taken.
 
Dus maak je keuze het kan nog even,
ga je voor of achter het kruis staan,
kies je voor de dood of voor het leven,
neem je God als je Vader aan?


IN DE TOEKOMST

In de toekomst
kijk ik naar het verleden,
naar het leven wat voorbij is gegleden.
In de toekomst
kijk ik nog eenmaal om,
naar de bergen die ik toen beklom.
In de toekomst
weet ik ‘het was maar even’,
de tijd van in de schaduw leven.
In de toekomst
houd ik mijn oog gericht,
op een leven in eeuwig licht.


IN STILTE BID IK VOOR JOU

Ik weet niet waarom jou dit overkomt,
in de stilte bid ik voor jou.
weet niet hoe ik je kan helpen,
in de stilte bid ik voor jou.
weet niet hoe ik je kan troosten,
in de stilte bid ik voor jou.
weet niet wat de toekomst brengt,
in de stilte bid ik voor jou.
Het is nu stil.


REGENBOOG

Zie de regenboog
het wonder van de belofte
zo onbeschrijflijk mooi
herinnering aan verdriet
zichtbaar is de liefde
kleuren in elkaar verweven
teken van eeuwig leven


TRANEN LANGS DE RAMEN

Er stromen tranen langs de ramen,
en ik volg ze allemaal,
langzaam glijden ze naar beneden,
alles lijkt zo leeg en kaal.
 
De tranen stromen door m'n hart,
wat is de zin van mijn bestaan,
mijn dromen zijn als schepen,
die in de storm vergaan.
 
Er stromen tranen langs de ramen
en ik tel ze één voor één,
zet voor elke druppel nu een zegen,
voel me niet meer zo alleen.
 
De lucht begint al op te klaren,
'k zie de laatste druppels gaan,
maar de druppels van mijn zegeningen,
vullen samen een hele oceaan.

Door: G. Vermeer-Bakker
terug