Geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis
De leer van de kerk is verwoord in de belijdenis. Hierin voelen wij ons verbonden met andere gemeenten die dezelfde belijdenis onderschrijven. Dit zijn kerkelijke gemeenten van andere tijden en van andere plaatsen, waar ook ter wereld.

Wij kennen zes documenten die we direct tot de belijdenis van onze kerk rekenen. Drie ervan zijn ontstaan in de eerste eeuwen na Christus' opstanding. De andere drie zijn tot stand gekomen in de begintijd van de reformatorische kerk in Nederland, aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. Deze laatste drie worden ook wel aangeduid als de drie Formulieren van Enigheid omdat ze de basis vormen voor alle kerken in Nederland van gereformeerd belijden.

De drie Formulieren van Enigheid:
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Heidelbergse Catechismus
Dordtsche Leerregels

De algemene belijdenisgeschriften, ontstaan in de vroeg-christelijke kerk, zijn ook onderdeel van de grondslag van andere christelijke kerken, zoals de Rooms-katholieke kerk.

Apostolische geloofsbelijdenis (of: de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof)
Geloofsbelijdenis van Nicea
Geloofsbelijdenis van Athanasius
 
terug