Gezin-School-Kerk diensten (GSK) Gezin-School-Kerk diensten (GSK)
Eén keer per jaar organiseren de plaatselijke scholen samen met de kerken een Gezin-School-Kerk (GSK) dienst waaraan een thema verbonden is, bijv. Salomo of Esther. In deze diensten wordt tot uitdrukking gebracht dat gezin, school en kerk nauw betrokken dienen te zijn. De belofte die bij de kinderdoop is afgelegd, heeft hier alles mee te maken.
 
De week voorafgaande aan deze dienst gaan de scholen met dit project aan het werk. Thuis lezen de ouders het Bijbelrooster, op school worden de verhalen verteld en de Psalmen en liedjes aangeleerd. Ook maken de kinderen op school een mooi werkstuk voor in de kerk. De zondag na de GSK–week wordt er in alle kerken gepreekt over het thema en kan iedereen de werkstukken, die in de kerk zijn opgehangen, bewonderen. Ook mogen de kinderen in de dienst hun geleerde liederen zingen.

Na de dienst is er in ‘de Voorpost’ een samenkomst, waar de kinderen over het thema en hun werkstuk vertellen. Onder het genot van koffie/thee en fris en chips voor de kinderen is het dan een gezellig samenzijn.
terug