Jubilea Jubilea
Om misverstanden te voorkomen, brengen we onder de aandacht dat, als u een jubileum hebt te vieren, daar aandacht aan kan worden besteed in de voorbede en kerkbode, als u dat vooraf zelf laat weten aan de predikant, scriba of wijkouderling.
terug