Kerkenraad/Moderamen Kerkenraad/Moderamen
De kerkenraad is het bestuursorgaan van onze Hervormde Gemeente. Hier worden alle belangrijke beslissingen genomen die onze gemeente aangaan. De  kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen, de diakenen, de scriba en de ouderling-kerkrentmeesters.

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor een aantal gemeenteleden, opgedeeld in wijken. Het is de bedoeling dat de ouderlingen eenmaal per twee jaar een huisbezoek afleggen, eventueel samen met een bezoek-broeder. Wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn binnen uw gezin, is het gebruikelijk dat u naast de dominee ook uw wijkouderling op de hoogte brengt.

Het Moderamen is het dagelijks bestuursorgaan van onze kerkenraad, bestaande uit 7 personen, waaronder de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad. Zij zijn verantwoordelijk voor het regelen van de dagelijkse taken en dragen daarnaast de zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de kerkenraad.

E-mail: kerkenraad@pknbunschoten.nl

Voor overige contactgegevens van onze kerkenraad/moderamen verwijzen wij u naar onze contactpagina.
terug