Kerkorde Kerkorde
Op 1 mei 2004 verenigden de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken zich tot de Protestantse Kerk in Nederland. De nieuwe Kerkorde - de 'grondwet' van de PKN - trad op deze datum in werking.

De Protestantse Kerk verwoordt in de Romeinse artikelen van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Bij de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland horen nadere uitwerkingen: de Generale regelingen. In deze regelingen zijn de kerkordewijzigingen t/m augustus 2015.

De kerkorde met ordinanties en generale regelingen is in boekvorm verschenen bij Uitgeverij Boekencentrum in Zoetermeer. De meeste actuele versie van deze beide documenten vindt u op de website van de PKN, U kunt de kerkorde met ordinanties ook hier downloaden.
 
terug