Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Sinds de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland worden de kerkvoogden kerkrentmeesters genoemd. Hun werkzaamheden hebben betrekking op alle materiële zaken rondom de kerk. Dit wil zeggen het beheer van kerkelijke goederen, de financiën, de kerkelijke administratie en alles wat daarmee verband houdt. De gelden die hiervoor nodig zijn komen vooral binnen via de vrijwillige bijdragen zoals Kerkbalans, de collecten, giften en acties. Zonder deze bijdragen kan onze kerk niet bestaan. Een aantal kerkrentmeesters hebben de functie van ouderling-kerkrentmeester. Dit betekent dat zij ook lid zijn van de kerkenraad.

Bankrekeningnummers:
Giften etc. : NL82 RABO 0311 4031 23
Collectebonnen : NL82 RABO 0311 4363 82

Samenstelling:
Voorzitter: W. de Graaf, tel. 06-13089220
Secretaris: A. ter Beek, tel. 033-2987091
Penningmeester: H.J. Zijl, tel. 033-8890099

Postadres:
Postbus 146, 3750 GC  Bunschoten-Spakenburg 
E-mail: kerkrentmeesters@pknbunschoten.nl

Voor de volledige samenstelling van het College van Kerkrentmeesters en overige contactgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina.

Ledenadministratie
J. Ruizendaal-Koelewijn, tel. 033-2986358

Bijdragenadministratie
H. Duijst, tel. 033-2988849
terug