Nieuwe kerk Nieuwe kerk
Na de verwoesting van Bunschoten rond 1428, dat een gevolg was van een verkeerde politieke stellingname, is na verloop van tijd begonnen met de bouw van de nieuwe kerk. Gelet op de stijl waarin deze kerk is gebouwd en de motieven in het interieur, is deze kerk in de periode 1475-1500 gerealiseerd. De toren is waarschijnlijk een fase later ontstaan en is pas in het begin van de zestiende eeuw gebouwd. Dat is logisch want in die tijd duurde de bouw van een kerk soms wel enkele tientallen jaren. Er werd begonnen met het achterste deel, het zogenaamde koor, dan het middenstuk met de zijbeuken en tot slot de toren. Overeenkomstig Rooms-katholieke traditie werd het godshuis gebouwd met een kruis als plattegrond. Het koor was op het oosten georiënteerd. Het koor was wat lager gebouwd dan de kerk en de zijbeuken. In de kerk werden overledenen begraven. De grafzerken op de vloer dateren uit de periode 1621-1808.
Het interieur van de kerk wordt door een houten tongewelf afgedekt. Zowel in de noord- als in de zuidwand bevindt zich een wijwaternisje. Dat van de noordzijde is voorzien van een natuurstenen tracering. Tegen de oostwand staat de preekstoel uit 1637 met een klankbord in het fraai uitgewerkte doophek. Links en rechts van de preekstoel hangen tekstborden. Deze borden zijn in 1879 gemaakt. Op de rechter zijn de Tien Geboden afgebeeld en op de linker de 12 artikelen van het geloof en het Onze Vader. Aan beide zijden van de kerk staan twee herenbanken die waarschijnlijk ook uit het jaar 1637 stammen. Van latere datum is de bank van de Dijkgraaf en Heemraden. Waarschijnlijk is deze bank uit het begin van de achttiende eeuw. Op het bord boven het bankje hangt het wapen van het Hoogheem-raadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk. Tot slot staat voor het doophek een stenen achthoekig doopvont en op het tegen de westwand gebouwde galerij een Bätzorgel uit 1860.
terug