Hervormde gemeente van Bunschoten Hervormde gemeente van Bunschoten
De stichting van een kerk in Bunschoten gebeurde door Utrechtse geestelijken. In die begintijd was er het Rooms Katholieke geloof. Dat was niet zo vreemd want in die tijd was dat vrijwel het enige geloof in Nederland.
lees meer »
 
De Reformatie De Reformatie
Uiteraard kwam de stoot tot reformatie of hervorming van buiten Bunschoten. Toen in 1593 de kerk werd bezocht door een delegatie van de staten van Utrecht, bleek de slechte situatie. Het was niet eenvoudig daar verandering in te brengen.
lees meer »
 
De doleantie De doleantie
Overigens was de Hervormde Gemeente niet echt als vrijzinnig aan te merken. Vooral niet sinds er vanaf 1866 weer meer ruimte kwam voor plaatselijke tradities in de Nederlandse Hervormde Kerk. In Bunschoten was er een herbezinning merkbaar alsook een religieuze heropleving.
lees meer »
 
De afscheiding De afscheiding
Tot de Franse tijd beheerde de kerk ook het onderwijs. Maar als gevolg van de afscheiding van kerk en staat in 1796 kwam daar verandering in en nam de burgerlijke overheid dat over. Een gevolg van deze scheiding was ook de oprichting van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1816.
lees meer »
 
Groei van de gemeente Groei van de gemeente
De prediking van deze predikant viel nogal in de smaak bij de Hervormde Bunschoters en vanaf die tijd is de gemeente weer langzaam gaan groeien. Dat ging niet echt snel en plaatselijk bleef de kerk lange tijd gering in omvang.
lees meer »
 
Kleine gemeente Kleine gemeente
Toch waren de problemen daarmee niet uit de wereld. Weliswaar kwam er al snel weer een predikant, maar die kon op een gegeven moment alleen betaald worden als de diaconie daaraan flink bijdroeg. Gelukkig had de diaconie haar onroerende goederen behouden.
lees meer »