Oprichting zondagsschool Oprichting zondagsschool
De eerste keer dat er wordt gesproken over een zondagsschool in de Hervormde Gemeente van Bunschoten, althans de eerste keer dat dit is vastgelegd, is in een vergadering van de kerkenraad van 26 september 1947.
lees meer »
 
De eerste jaren De eerste jaren
Op dat moment was de Hervormde Gemeente in Bunschoten niet zo groot. Slechts een klein deel van de Bunschoters behoorde tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Van de ongeveer 6.000 inwoners in die tijd was maar zo’n vijf procent Hervormd.
lees meer »
 
Nog een zondagsschool Nog een zondagsschool
In de Gereformeerde kerk was er in die tijd ook een zondagsschool met de naam Jachin. Jachin was een van de zonen van Simeon. Al in 1953 werd verzocht om ‘eens met elkander te spreken over eventuele samenwerking.’ Op die brief is toen niet ingegaan
lees meer »
 
De jaren zestig De jaren zestig
In de jaren zestig is het rustig rond de zondagsschool. Althans in de beschikbare stukken want de school werd gewoonlijk wekelijks gehouden met aan het eind van het jaar de gebruikelijke kerstfeestviering in de kerk.
lees meer »
 
Veranderingen Veranderingen
In 1975 kwam er verandering in de tijden waarop de zondagsschool werd gehouden omdat kinderen die ook naar de kerk gingen anders van 09.15 tot 11.45 van huis waren. De kinderen kwamen s’ middags om half 3 bijeen en er werd een splitsing gemaakt: Jonge kinderen tot 8 jaar zaten bij elkaar en kinderen van 8 tot 12 jaar.
lees meer »
 
De jaren tachtig De jaren tachtig
Voor de vertellingen wordt gebruik gemaakt van het blad ‘Onze Hervormde zondagsschool’. Volgens een bepaalde volgorde wordt daarin de Bijbel behandeld. Van half november tot de zomervakantie het Nieuwe Testament en na de vakantie tot half November het Oude Testament, waaruit dus uit tijdgebrek grote delen nooit aan bod kwamen.
lees meer »
 
Voorzitters Voorzitters
Eind 1991 overleed ds. Schroten na een ernstige ziekte. Vanaf 1977 was hij de voorzitter van de zondagsschool en vrijwel steeds trouw aanwezig op de vergaderingen. Het zondagsschoolwerk lag hem zeer nauw aan het hart. Als zijn opvolger werd de oud-leider (van 1973-1987) en op dat moment ook diaken Lammert Zijl benoemd. Hij vervulde deze taak tot 1996, waarna Bart van Triest hem opvolgde. Momenteel is Jasper van Oort voorzitter.
lees meer »
 
Vijftigjarig bestaan Vijftigjarig bestaan
Omdat de zondagsschool in 1998 vijftig jaar bestond, werd al in 1996 besloten om dan het een en ander te organiseren. Diverse suggesties worden gedaan zoals een kerkdienst, een broodmaaltijd met de kinderen en het uitgeven van een boek-werkje
lees meer »