Pastoraat Pastoraat
Binnen de gemeente hebben we de taak om naar elkaar om te kijken. Het pastoraat wordt met name door de predikant en de ouderlingen vervuld. Daarvoor is het nodig dat ze zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat er speelt in de gemeente.
lees meer »
 
Hervormde Vrouwendienst (HVD) Hervormde Vrouwendienst (HVD)
Heeft u hulp nodig van de diakonale hulpdienst, bijv. bij het bezoeken van een arts, ziekenhuis of polikliniek belt u dan mevr. A. Muijs, tel. 06-55528364 of mevr. C. Koelewijn-Schaap, tel. 06-36193937 of 033-2982256.
lees meer »