Pastoraat Pastoraat
Binnen de gemeente hebben we de taak om naar elkaar om te kijken. Het pastoraat wordt met name door de predikant en de ouderlingen vervuld. Daarvoor is het nodig dat ze zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat er speelt in de gemeente. Daar kunt u voor zorgen door in geval van overlijden, een ziekenhuis-opname of thuiskomst uit het ziekenhuis, geboorte, huwelijksplannen en andere zorgen en vreugde dat aan de predikant te melden.

Voor het huisbezoek is de gemeente in wijken verdeeld. Een ouderling en zijn bezoekbroeder of twee ouderlingen bezoeken de gemeenteleden in hun wijk. Eens in de twee jaar zoeken ze u op om met u te spreken over koetjes en kalfjes, maar vooral over de geestelijke zaken. U kunt ook aangeven wanneer u huisbezoek wilt hebben. Naast deze wijken is er ook ouderenpastoraat. Daaronder vallen alle gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn. Als u deze leeftijd bereikt, ontvangt u een brief. U kunt dan eventueel aangeven dat u liever niet naar het ouderenpastoraat overgeschreven wordt.

De onderlinge zorg wordt ook door anderen gedaan, zoals de diaconie en de Hervormde Vrouwen Dienst.

Wijkouderlingen
Onze gemeente is verdeeld in 3 ouderlingenwijken. De indeling van de wijken kunt u hier inzien. ​​​​​​Ook hebben we sinds oktober 2013 een tweetal jeugdouderlingen. De samenstelling van de teams is als volgt:

Wijk 1: 
J.L. van Triest (wijkouderling), tel. 033-2988485
vacant

Wijk 2:
A. van Oort (wijkouderling), tel. 06-54938644
A. Vermeer (wijkouderling), tel. 033-2985095

Wijk 3:
P.R. Vermeer (wijkouderling), tel. 06-20539305
S. Vermeer (wijkouderling), tel. 033-2985944

Jeugdouderlingen:
J. van Oort (jeugouderling), tel. 06-46532047
H. Van Dalfsen (jeugdouderling), tel. 033-2984432

Ouderenpastoraat:
De wijkindeling van het ouderenpastoraat is als volgt:.
  • Ouderling A. Vermeer zal de gemeenteleden bezoeken die wonen in de volgende straten: Broerswetering, De Savorin Lohmanstraat, Op de Ree, Talmastraat, Voor Anker
  • Bezoekbroeder S. van Rooijen bezoekt gemeenteleden die wonen in de Anthon van de Horstlaan, Bachlaan, Chopinstraat, Groen van Prinsterersingel, Harderwijker Bank, Havenstraat, Hoornse Hop, Jan Zwartplantsoen, Medemblikkerspan, Oude Gest, Piet van Egmondstraat, Piet Heinstraat, Sweelinckstraat, Verdistraat, Vivaldiweg, Westerzate en Zuiderzeelaan
  • Diaken R. van de Groep bezoekt gemeenteleden die wonen in de Da Costastraat, Dorpsstraat, Floris van Dijckstraat, Frits de Zwerver, Jan Pietersz. Coenstraat, Jan Steenstraat, Nijkerkerweg, Paulus Potterstraat, Poststraat, Veenestraat, Wilde Zwaan en Zwaluw.
  • Bezoekbroeder L. Zijl bezoekt de gemeenteleden die wonen in de Botter, Grootzeil, Kerkemaat, Kon. Wilhelminastraat, Plecht, Pr.Mauritsstraat, Schouw, Vissersteeg, Zuidwenk en Zwaard
Voor overige gegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina.
terug