Sint Catharina Sint Catharina
Deze kerk was net als de latere kerk gewijd aan de Heilige Catharina van Alexandrië. Volgens de overlevering was dat een nicht van de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote. Catharina was een van de heiligen die men in tijden van nood aanriep. Haar symbolen waren een rad (wiel) en een ring. Catharina werd op een rad met spijkerpunten gemarteld en toen dit brak werd ze onthoofd (rond het jaar 307). De ring symboliseert haar mystieke huwelijk met Christus. De Rooms-katholieke Kerk heeft de heilige status van St. Catharina later opgeheven bij gebrek aan historisch bewijsmateriaal.Er zijn twee mogelijke verklaringen voor de wijding van de Bunschotense kerk aan St. Catharina. De evangelisatie van Bunschoten en omgeving en de stichting van een kerk gebeurde door de Utrechtse geestelijken. Zij hebben de kerk aan hun patrones gewijd. De verbintenis met Utrecht blijkt onder andere uit het feit dat de proost van de Utrechtse Domkerk bepaalde aan wie de ambten werden geschonken. Een andere verklaring is dat St. Catharina als noodhelper binnen de religieuze beleving van de Bunschoters een dominante plaats innam. Bunschoten en omgeving werden regelmatig door overstromingen geteisterd en dan zou men haar hebben aangeroepen voor bijstand.
terug