Vakantie-Bijbel-Week Vakantie-Bijbel-Week
Al vele jaren organiseren 2 teams van leden uit de Christelijk Gereformeerde Kerk en uit onze gemeente in de laatste week van de zomervakantie de Vakantie-Bijbel-Week, waarbij de kinderen 3 ochtenden en een slotavond samenkomen. Er is een team voor de kinderen van 5 t/m 8 jaar en een team voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar. Elk jaar is er een thema dat wordt verzorgd door de HGJB.

In de Vakantie-Bijbel-Week brengen wij de kinderen in aanraking met God en Jezus door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden. Het is ons verlangen en gebed, dat de kinderen hierdoor God leren kennen in Jezus Christus.
 
De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Alle onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. De kinderen uit ons dorp die naar de VBW komen, kennen over het algemeen de inhoud van de Bijbel. In de VBW willen we ons op deze kinderen richten en hen stimuleren zelf inhoud te geven aan hun relatie met God. Ook willen we ervoor zorgen dat kinderen die nog niet met het geloof of de kerk in aanraking zijn geweest het naar hun zin hebben, de Bijbelverhalen begrijpen en de liefde van de Heere Jezus ervaren.

Voor contactgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina.
terug