Vakantie Bijbel Week 2017 hulp gezocht!! Vakantie Bijbel Week 2017 hulp gezocht!!
Zoals elk jaar worden er ook dit jaar in de laatste week van de schoolvakantie weer evangelisatieactiviteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd, de Vakantie Bijbel week (VBW). Om alles ook dit jaar weer tot een succes te maken zijn de diverse werkgroepen dringend op zoek naar hulp. Zonder uw en jouw hulp kan niet alles doorgang vinden!!!
 
Geef via de opgavestrookjes aan waar en wanneer u/jij ons kunt komen helpen!!! Deze liggen onder de toren. Vul hem in en stop hem in de collectezak. Je mag je ook opgeven door een e-mail te sturen naar ec@cgkbunschoten.nl.
 
Daarnaast vragen wij u ook om te bidden voor de VBW nu de voorbereidingen in volle gang zijn.
 
terug