Verhuur Verhuur
Het kerkgebouw wordt ook verhuurd voor het geven van concerten, uitvoeringen en andere bijeenkomsten. Voorwaarde is wel dat de samenkomsten in overeenstemming zijn met de hoofdfunctie van het gebouw. Dit zal worden beoordeeld door het college van kerkrentmeesters.

Naast de erediensten wordt de kerk ook gebruikt voor huwelijksdiensten en begrafenissen. Als hierbij sprake is van meelevende gemeenteleden, wordt er over het algemeen geen bijdrage in rekening gebracht. Dat is anders als er sprake is van begrafenissen of huwelijken van mensen die geen lid zijn van onze kerk, dan wel niet-meelevende leden.

Als u voor één van deze gelegenheden gebruik wilt maken van de kerk, neemt u dan contact op met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters A. ter Beek, tel. 033-2987091. Voor overige contactgegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina.
terug