Verkiezingen Verkiezingen
In onze gemeente worden de ambstdragers gekozen door de gemeenteleden. Dit gebeurt door het opstellen van tweetallen. Na de morgendienst is er voor alle belijdende leden gelegenheid om in 'De Voorpost' hun stem uit te brengen. Ook is het mogelijk om bij volmacht te stemmen. U kunt hier het volmachtsformulier en het verkiezingsreglement downloaden of inzien.
terug