Vrouwencontact Vrouwencontact
Eén keer in de maand op woensdagmorgen komt er een groep vrouwen bijeen voor Bijbelstudie in ‘De Voorpost’. Om 9.00 uur worden er kaarten geschreven voor vervolgde vrouwen (Open Doors), waarna we om 09.30 uur starten. Via het kerkblad, onder ‘Activiteiten van de EC’ wordt u op de hoogte gehouden, en ook zijn de data te vinden in de agenda op deze website. Voor meer informatie kunt u bellen met A.M. van Kalleveen-Van Ommeren, tel. 033-2983880.

 
terug