Zendingscommissie Zendingscommissie
De zendingscommissie brengt de zending veraf en dichtbij onder de aandacht van de gemeente. Er worden nieuwe leden/donateurs geworven voor de Inwendige Zendingsbond (IZB) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
 
De zendingscommissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar. De avond wordt begonnen met gebed en lezen uit de Bijbel. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en de ingekomen stukken worden besproken.
 
Eenmaal per jaar wordt er een zendingsavond georganiseerd in samenwerking met de IZB of GZB.

Andere activiteiten zijn: 
- Verkopen van bijbelse dagboekjes van de GZB
- Financieren van projecten
- Via deelgenoten-constructie financiele bijdrage voor het Zuid-Soedan project van de GZB (periode 2018 - 2021).
 
Contactpersonen:
Voorzitter: H. Burggraaf, tel. 033-2981711
Secretaresse: R. Koelewijn, tel. 033-8892391

Voor overige contactgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina.
terug